HAKKIMIZDA
TİAK A.Ş.; 2010 Yılı aralık ayında televizyon izleme araştırmalarını organize etmek ve denetlemek amacıyla kurulmuş olan bir anonim şirkettir. Televizyon İzleme Ölçümleri alanında ilgili taraflar olan, Reklam Verenler, Reklam Ajansları, Medya Planlama Ajansları ve TV Kanallarının bir araya gelmesiyle tüm sektör değişkenlerinin, dünya standartlarına uygun ortak bir platformda fikir birliğiyle hareket ettikleri, ilgili bütün tarafları temsil eden yönetim anlayışı ile kurumsal bir yapıdır.

TİAK A.Ş.; 1992 yılından başlayarak, televizyon izleme araştırmalarını organize etme ve denetleme çalışmalarını gönüllülük esasıyla sürdürmüş olan TİAK’ın, 2010 yılında anonim şirket olarak yeniden yapılanmasıyla kurulmuştur. Rekabet Kurulu’nun 2.11.2009 tarihli raporu TİAK A.Ş. yapılanmasının çerçevesini oluşturmuştur. Tüzel kişiliği, hukuki sorumluluğu ve dünya ölçüm standartlarına tam uyumlu yapısıyla TİAK A.Ş. “televizyon izleme araştırması” faaliyetini yüklenici firmalar aracılığıyla organize etmektedir. Objektif olarak belirlenmiş yerleşik kurallara göre ölçümün sürdürülmesini hassasiyetle sağlamaktadır.