HİSSE YAPISI
Şirket hisseleri; (A), (B), (C) ve (D) grubu olmak üzere dörde ayrılmıştır.
(A) grubu hisseler, Reklamverenler Derneği’ne,
(B) grubu hisseler Reklamcılar Derneği’ne,
(C) grubu hisseler Tam Ölçülen Yayıncılar'a,
(D) grubu hisseler ise Kısmi Ölçülen Yayıncılar’a aittir.