AYLIK OZET TABLOLAR


10. Ekim: Individual 5+SES ABIndividual 20+ABC1
09. Eylül: Individual 5+SES ABIndividual 20+ABC1
08. Agustos: Individual 5+SES ABIndividual 20+ABC1
07. Temmuz: Individual 5+SES ABIndividual 20+ABC1
06. Haziran: Individual 5+SES ABIndividual 20+ABC1
05. Mayis: Individual 5+SES ABIndividual 20+ABC1
04. Nisan: Individual 5+SES ABIndividual 20+ABC1
03. Mart: Individual 5+SES ABIndividual 20+ABC1
02. Subat: Individual 5+SES ABIndividual 20+ABC1
01. Ocak: Individual 5+SES ABIndividual 20+ABC1

DIGER YILLARA AIT AYLIK OZET TABLOLAR
YILLIK OZET TABLOLAR


2016: Individual 5+, SES AB, Individual 20+ABC1
2015: Individual 5+, SES AB, Individual 20+ABC1
2014: Individual 5+, SES AB, Individual 20+ABC1
2013: Individual 5+, SES AB, Individual 20+ABC1
2012: Individual 5+, SES AB, Individual 20+ABC1