DUYURULAR

01/03/2019
2018 EVREN DEĞERLERİ

2018 TİAK A.Ş. TV İZLEYİCİ ÖLÇÜM PANELİ EVREN DEĞERLERİ
2018 Veri Tabanı Araştırması sonuçları ve TÜİK Nüfus İstatistikleri kullanılarak hesaplanan 2018 TV İZLEYİCİ ÖLÇÜM PANELİ EVREN DEĞERLERİ 1 Mart 2019 tarihinden itibaren uygulamaya alınmıştır.
TİAK A.Ş. Yönetim Kurulu’nun almış olduğu karar gereği 1 Mart 2019 tarihinden itibaren 2018 Evren Değerleri uygulamaya alınarak “günlük ağırlıklandırma”, “hedef hane adetlerinin belirlenmesi” ve “panel-evren dengesi takibi” süreçlerinde bu değerler kullanılacaktır.

12 Mayıs 2018’de Resmi Gazetede yayınlanan RTÜK’ün Yayın Hizmetlerinin İzlenme ve Dinlenme Oranı Ölçümlerinin Yapılmasına Yönelik Yönetmeliğindeki değişime bağlı olarak daha önce TV İzleyici Ölçüm Panelinde bulunan 10.000 altı yerleşim yerlerindeki hanelerin de 1 Mart 2019 tarihi itibarıyla panelde bulunmayacaktır.
Bu değişime bağlı olarak 1 Mart 2019 tarihinden itibaren “TİAK A.Ş. TV İzleyici Ölçüm Paneli Evreni” aşağıdaki şekilde tanımlanacaktır:

2018 TV İZLEYİCİ ÖLÇÜM PANELİ EVREN TANIMI:
Yerleşim yeri alt sınırı (ilçe toplam nüfusu) 10.000 olacak şekilde, ölçümün yapıldığı 40 ilde en az bir çalışan televizyonu olan, konut olarak kullanılan tüm haneler ve bu hanelerde yaşayan 5 yaş üzerindeki tüm bireyleri kapsamaktadır. Evren büyüklüğü N=58.367.080 (2016 – 2018 Evren Büyüklüğü artışı yaklaşık 1.100.000 kişidir)
 


Copyright © 2017 by TİAK A.Ş.