DUYURULAR

22/02/2023
TİAK A.Ş. Teknik Denetim Hizmeti Alımı
TİAK TELEVİZYON İZLEYİCİ ÖLÇÜM FAALİYETLERİNİN DENETLENMESİ İÇİN ÜNİVERSİTELERDEN EN AZ 3 YIL SÜREYLE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE AYLIK DENETİM HİZMETİ ALACAKTIR.

TİAK A.Ş. tarafından Türkiye’de yürütülmekte olan Televizyon İzleyici Ölçüm Faaliyeti kapsamında Ölçüm Süreçleri ve Panelin Oluşumunda Kullanılan Veri Tabanı Araştırması süreçleri için bir üniversiteden aylık periyodik denetim hizmeti alınacaktır.
Teklif verecek üniversitede aranan koşulları aşağıda görülmektedir;
 • Oluşturulacak Denetim Komitesi farklı disiplinlerden bir başkan ve dört üyeden oluşacaktır. Komite Başkanı ve Üyelerin akademik çalışma alanları aşağıda tanımlanmıştır;
 • İSTATİSTİK / ÖRNEKLEM / ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ  (2 KİŞİ),
 • ÖLÇME DEĞERLENDİRME /  EĞİTİM (1 KİŞİ)
 • MEDYA / İLETİŞİM / SOSYOLOJİ (1 KİŞİ)
 • YAZILIM / VERİ GÜVENLİĞİ / IT KONULARI (1 KİŞİ) (Bölüm Bulunmaması Durumunda Sözleşmeli Dış Danışman Kullanılabilir)
 • Komitede 1 adet Araştırma Görevlisi bulunabilecektir, bunun dışında denetçilerin en az Doktor Öğretim Görevlisi unvanına sahip olması gerekmektedir.
 • Başvuruların Rektörlük koordinasyonunda yapılması gerekmektedir
 • Denetim Komitesi üyelerinin ve birinci dereceden akrabalarının Medya ve Reklam Alanlarında (TV Kanalı, Medya Planlama Şirketi, Reklam Ajansı, Yapım Şirketi vb.) aktif olarak çalışmaması gerekmektedir.
 • Denetimler aylık periyodlarla gerçekleştirilecektir, denetim alanları ve denetim şekilleri Şartnamede detaylı olarak yer almaktadır.
 • Hizmet vermek isteyen üniversiteler denetim hizmetinin içeriği ve koşullarını detaylı anlatan Teknik Şartnameyi 1 Mart– 24 Mart 2023 tarihleri arasında TİAK ofisinden ya da [email protected] adresinden talep ederek temin edebilirler.
 • Şartname alımı sonrası tekliflerin en geç 15 Nisan 2023 tarihinde teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Sorularınız için kullanabileceğiniz e-posta adresi [email protected].

Copyright © 2017 by TİAK A.Ş.