DUYURULAR

19/04/2019
TİAK A.Ş. 2019 Kısmi VTA Hizmet Alımı

 
TİAK A.Ş. TELEVİZYON İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ İÇİN KISMİ VERİ TABANI ARAŞTIRMASI (VTA) HİZMETİ ALINACAKTIR
 • Veri Tabanı Araştırması, 28 ilde toplam 22.000 hane görüşmesi (net tamamlanmış ve yüklenici firmanın kalite kontrol departmanı
  tarafından onaylanmış anket) yapılarak gerçekleştirilecektir.
 • Yapılacak görüşmeler sadece 1 ya da 2 kişi yaşayan hanelerde gerçekleştirilecektir. Soru formu uygulanma süresi ortalama 5 dakika olacaktır.
 • Saha uygulamasında Kantitatif Yüzyüze Veri Toplama Tekniklerinden CAPI uygulaması (Computer Aided Personel Interview) kullanılacaktır.
  Donanım olarak Tablet PC kullanılması gerekli şarttır.
 • Araştırma evreni, TV İzleyici Ölçümünün gerçekleştirildiği 40 il içinden seçilmiş 28 ilde, ilçe nüfusu 10.000 üzeri olan tüm yerleşim
  yerlerindeki hanelerdir.
 • Araştırmada kullanılacak örneklemin çerçevesi TÜİK’ten temin edilerek yüklenici firma ile paylaşılacaktır. (Örnek büyüklüğünün yaklaşık 7 katı)
Projeyi gerçekleştirecek firmanın ‘Yayın Hizmetlerinin İzlenme ve Dinlenme Oranı Ölçümlerinin Yapılmasına ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkındaki Yönetmelik gereği’ güncel ISO 20252 (2012) ve GAB belgelerine sahip olması gerekmektedir.
Bu çerçevede yüklenici firma; Veri Tabanı Araştırması’nın script yazımını, saha çalışmalarını (eğitim ve kalite kontrol süreçleri dahil), GAB ve ISO 20252
kalite kontrol standartlarına uygun şekilde gerçekleştirerek datayı istenilen formatta ölçüm şirketi ile paylaşacaktır.
Söz konusu hizmeti sağlamak üzere başvuracak aday firmaların 19 – 26 Nisan 2019 tarihleri arasında TİAK A.Ş. ofisinden Büyükdere Caddesi
Torun Center Ofis Kule D Blok Kat 7 Daire 28 Mecidiyeköy / İstanbul
adresinden şartnameyi temin etmeleri mümkündür.
Hazırlanacak proje ve fiyat tekliflerinin 7 Mayıs 2019 Saat 14:00’e kadar şartnamedeki şartlara uygun şekilde TİAK A.Ş. ofisine elden teslim edilmesi
gerekmektedir.

Copyright © 2017 by TİAK A.Ş.