TİAK A.Ş. TELEVİZYON İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ İÇİN VERİ TABANI ARAŞTIRMASI (VTA) HİZMETİ ALINACAKTIR
15 ARALIK 2016 TV İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜNDE YENİLİKLER KONFERANSI GERÇEKLESTİRİLDİ
TİAK A.Ş.'nin organize ettiği TV İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜNDE YENİLİKLER Konferansı 15 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Wyndam Grand Hotel'de 14:00 - 17:30 arasında yaklaşık 120 dinleyicinin ve 6 konuşmacının katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

TV İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜNDE YENİLİKLER konferansı; Ekim 2017'de başlayacak Yeni DÖnem TV Izleyici Ölçüm Hizmeti için yüklenici firma seçim süreci ve seçim süreci sonucu ile ilgili endüstriyi bilgilendirmek ayrıca 3+2 yıl opsiyonlu olmak üzere Ekim 2017 tarihinde başlaması planlanan yeni dönemin getireceği yenilik ve farklılıkları aktarmak amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda konferans, TİAK A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan TURALI, RTÜK Radyo ve Televizyon Üst Kurul Üyesi Taha YÜCEL ve Reklamverenler Derneği Başkanı Ahmet PURA'nın açılış konuşmaları ile başlamıştır.

Açılış konuşmalarını takiben TİAK A.Ş Genel Müdürü Dursun GÜLERYÜZ TİAK A.Ş. 2016 Veri Tabanı Araştırması Sonuçları, TV Izleyici Paneli Yeni Evren Değerleri ve Evren Değerlerinin Izleyici Paneline Yansımaları ile ilgili paydaşlarımızı bilgilendirmiştir.

TV İzleyici Ölçüümü Yeni Dönem Sözleşme İmza Töreni; TİAK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Hakan TURALI ve Banun ERKIRAN ile Kantar Media Genel Müdürü Mesut SAKAL'ın ön protokolü imzalamaları ile gerçekleştirilmiştir.

Yeni Dönem Ölçüm Sorumluluğunu üstlenen Kantar Media Genel Müdürü Mesut SAKAL yeni dönemin tamamlayıcı ölçüm yöntemleri (Zaman Kaydırmalı İzleme ve Çoklu Ekran İzleme Ölçümleri) açısından getireceği yenilikleri ve hedeflerini aktarırken Oliver PISCHKE, TV izleyici Ölçümünde Global Uygulamalar ve Yenilikler hakkında paydaşlarımıza bilgiler aktardılar.

Konferans, dinleyicilerin konuşmacılara yönlendirdikleri Sorular ile sona ermiştir.

2016 EVREN DEĞERLERİ22 EYLÜL 2016 - TV İZLEME ÖLÇÜMÜ KONKUR SÜRECİ SONUÇLANDI
25 ŞUBAT 2016 TV İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜNDE YENİ TRENDLER KONFERANSI YAPILDI
TİAK A.Ş.'nin düzenlediği TV İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜNDE YENİ TRENDLER konulu konferans, 28 Şubat 2016 tarihinde Doğuş Maslak Center'da yaklaşık 150 kişilik katılımla gerçekleştirmiştir. RTÜK Yöneticileri, Reklam Verenler, Reklamcılar, Televizyon Kanalları Temsilcileri ve konuyla ilgili Akademisyenlerin katıldığı konferansın açılış konuşması RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan YERLİKAYA ve TİAK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim EREN tarafından yapıldı. Konferansın ana teması; son yıllarda TV İzleme Alışkanlıklarında, TV İzleme Araçlarında ve izleyicilerin Kullandıkları Platformlarda görülen değişimin TV izleme ölçümlerine yansımalarının ne yönde olduğu ve bu değişimlerin farklı ülkelerde TV İzleme ölçümlerine ne şekilde yansıdığı olmuştur. Sayın İlhan YERLİKAYA; açılış konuşmasında Reklamların sadece reytinge göre değil program kalitesine göre verilmesinin yayıncılığın kalitesinin artmasına ve buna bağlı olarak artan kalitenin reklam gelirlerinin artmasına da yol açacağının altını çizmiştir. TV izleme Ölçmünün tüm taraflarının konuşmacı olarak bir araya geldiği konferansta; Reklamverenlerin, Televizyon Sektörünün ve Ölçümleme Şirketlerinin Bakış AÇılarını yansıtmak üzere konularında uzman temsilciler sunumlarını dinleyicilerle paylaştı. REKLAMVERENLER ADINA: UNILEVER Medya Direktörü Aslı KÖKÜKFAKI TELEVİZYON SEKTÖRÜ ADINA: SKO Hollanda Genel Müdürü Bas DE VOS DISCOVERY NETWORKS Araştırma ve Strateji Direktörü Alex NIELSEN KANTAR MEDIA İngiltere TV Ölçümleme Genel Müdürü MARGO SWADLEY ÖLÇÜMLEME ŞİRKETLERİ ADINA: KANTAR MEDIA Global CEO Richard ASQUITH COMSCORE İspanya Endüstri İlişkileri Başkanı Stuart WILKINSON KANTAR MEDIA Müşteri Hizmetleri Direktörü Daniel FLYNN Konferansta, İspanya, Norveç, Danimarka, İngiltere, Hollanda örneklerinden hareketle izleyicilerin çoklu ekran olarak tanımlanan televizyon ve televizyon dışında bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlardan yaptıkları canlı izlemeler ve talebe bağlı sonradan izleme davranışının söz konusu ülkelerde geldiği boyutlar ve bu izleme yöntemlerinin TV izleme içindeki payı öncelikle aktarıldı. Bu yöntemlerin ana ekranın ölçümlenmesine paralel ne şekilde devreye girebileceği, farklı ülkelerde uygulanan pilot çalışmalar, tek kaynaktan bilgi toplayabilme imkanları ve tek raporlama yapabilmeye yönelik test edilen yöntemler aktarıldı. Tüm konuşmacılar, izleyicilerin değişen medya izleme davranışları içinde televizyonun önemine vurgu yaparak, dijitalin yükselişi olsa da reklam harcamaları içinde televizyona ayrılan payın her zaman önemini koruyacağı, TV ve dijitalin birlikte kullanılacağı uygulamaların artacağı sonuç olarak bu ortamda televizyon izleme ölçümlerinin öneminin artacağını vurguladılar. Konferansın son bölümünde TİAK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim EREN'in moderatörlüğünde TÜM BUNLAR TÜRKİYE İÇİN NE İFADE EDİYOR? başlığı altında tüm katılımcıların dahil olduğu bir panel gerçekleştirildi. Panel kapsamında dinleyiciler konuşmacılara aktardıkları yöntemlerin uygulanmasında özellikle raporlamada gelinen noktalar, yaşanan zorluklar ve Türkiye örneği için uygulanabilecek alternatif yöntemlere yönelik sorular sordular. Soru-cevap bölümünde yapılan konuşmalarda da özellikle ön plana çıkan husus, tüm ülkelerdeki pilot uygulamalar, test çalışmalar sonucunda çoklu ekranın ana ekrana paralel ölçümlenmesine yönelik genel kabul görmüş ve validasyonu sağlanmış, net raporlama yapılan bir yöntemin henüz oluşmadığıdır. Özellikle tek kaynaktan tek bir raporlama yapılabilecek yöntemler üzerindeki çalışmalar henüz devam etmektedir.
TİAK A.Ş. TELEVİZYON İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ İÇİN VERİ TABANI ARAŞTIRMASI (VTA) HİZMETİ ALINACAKTIR

24 Aralık 2015

Veri Tabanı Araştırması, 40 ilde gerçekleştirilecektir. Toplam örnek büyüklüğü net 40.000 hane görüşmesi olacaktır.

Uygulamada veri toplama tekniği olarak CAPI (Computer Aided Personel Interview) kullanılacaktır. Donanım olarak Tablet PC kullanılması gerekli şarttır.

Ölçümün temelini teşkil edecek evren, araştırma kapsamındaki tüm yerleşim yerlerinde (40 il) yaşayan hane halklarını kapsayacaktır.

Veri tabanı araştırmasında kullanılacak olan örneklem verisi ve örneklem tasarımı Türkiye İstatistik Kurumu'ndan temin edilerek araştırma şirketi ile paylaşılacaktır.

Araştırmanın tüm süreçlerinde GAB 2014 (Güvenilir Araştırma Belgesi) standartları uygulanacaktır. Araştırma firmasının GAB sahibi olması ve güncel denetimden geçmiş olması gerekmektedir.

Araştırma firmasının Yayın Hizmetlerinin İzlenme ve Dinlenme Oranı Ölçümlerinin Yapılmasına ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki RTÜK Yönetmelikği gereği güncel ISO 20252 (2012) belgesine sahip olması gerekmektedir.Bu çerçevede işi yüklenecek olan firma; Veri Tabanı Araştırması'nın saha araştırması ve veri girişini tamamlayarak, GAB ve ISO 20252 kalite kontrol standartlarına uygun şekilde datayı istenilen formatta kullanıma hazırlayacaktır.Söz konusu Veri Tabanı Araştırması Hizmetini sağlamak üzere başvuracak firmaların 28 - 30 Aralık 2015 tarihleri arasında TİAK A.Ş.-Paşa Limanı Caddesi, Kılıç Yalısı No:31 D.2 Üsküdar / İstanbul adresinden Teknik Şartnameyi temin etmeleri gerekmektedir.

Şartname'ye uygun olarak hazırlanacak proje ve fiyat tekliflerinin 14 Ocak 2016 Saat 16:00'ya kadar şartnamedeki şartlara uygun şekilde TİAK A.Ş.'ye teslim edilmesi gerekmektedir.TNS A.Ş.'DEN AÇIKLAMA

18 Nisan 2012

Bugüne kadar muhtelif tarihlerde ve en son bugün çeşitli basın yayın organlarında şirketimiz tarafından yürütülecek reyting ölçüm sistemiyle ilgili çıkan haberler nedeniyle işbu açıklamanın yapılması zorunlu olmuştur.

Bildiğiniz üzere bugüne kadar yapılan ve özellikle bugün tarihli basın yayın organlarındaki haberde; denek listelerinin yapımcı şirketlerin eline geçmesi nedeniyle oluşturulmaya başlanan yeni denek havuzunda da sağlıksız yöntemler uygulandığı, hanelerin masa başından seçildiği, listelerin gizlenmediği, bazı denek adaylarının tüketici eğilimi anketine katıldıkları, işten ayrılırken gizli denek listesini yanında götüren anket görevlisinin bir miktar para karşılığında anketleri iade ettiğine yönelik iddialar yer almıştır.

Söz konusu haberler olayları yanlış, eksik ve yanlı aktarmaktadır. Bu sözde haberlerde yer alan iddiaların hiçbirisi doğru değildir. Şöyle ki;

a) Şirketimizce yapılan veri tabanı araştırması kapsamında anket yapılacak deneklerin belirlenmesinde kullanılan metotlar daha önce TİAK ile aramızda mutabık kalınan şekilde ve usulde gerçekleştirilmektedir.

b) Haberde belirtildiğinin aksine hanelerin masa başında seçilmesi veya listelerin gizlenmemiş olması gibi bir durum da söz konusu değildir. TÜİK'ten temin edilen datalarda yer alan haneler arasından tesadüfen seçilme yöntemine göre belirlenen adreslerde anketler yapılmıştır. Bu anketlerin yapılması sürecinde anketler tamamlandıkça ve teslim alındıkça, yeni adresler teslim edilmek suretiyle ilerlenmiş, böylelikle tüm adreslerin görülmesinin önüne geçilmiştir.

c) Bazı denek adaylarının tüketici eğilimi anketine katıldıklarını zannettiklerine yönelik açıklamanın ise hiçbir dayanağı yoktur. Zira TİAK projesinde yer alan anketörlerin hangi konuda, nerede ve kimle anket yaptıkları hakkında anketörler gerekli ve yeterli şekilde bilgilendirilirler. Anketörler görevlendirildikleri alanda ve konuda çalışırlar, izahtan dahi vareste olan bu konuda daha fazla açıklama yapmanın gerekli olmadığını düşünüyoruz.

d) Söz konusu haberde yer alan İşten ayrılırken gizli denek listesini de yanında götüren bir anket görevlisi ise karakolda biten kavgadan sonra listeyi 20 bin lira karşılığında geri vermiş olduğu şeklindeki iddia da eksik ve yanlıştır.

Söz konusu haberde eksik ve yanlış olarak aksettirilen olay şirketimizin taşeron firması Sava firması ve eski çalışanları Mine Sarıkaya ve Tolga Yüksel arasında meydana gelmiştir.

Ancak daha önce tarafınıza 2012 yılı Şubat ayında şifahen belirtildiği, bunun üzerine şirketinizin 20.02.2012 tarihli TİAK toplantı notlarında belirtildiği ve yine 13.03.2012 ve 05.04.2012 tarihli yazımızla da açıklandığı üzere:

i. Sava isimli şirket, şirketimizin saha çalışmalarında kullandığı bir taşeron firmadır. Bu şirkette çalışmış olan Tolga Yüksel ve Mine Sarıkaya isimli şahısların iş sözleşmelerinin Sava tarafından 31.01.2012 tarihinde feshedildiği ve bu şahıslar ile Sava arasında iş hukukundan kaynaklanan alacak meselesi nedeniyle çeşitli sorunlar yaşandığı aynı dönemde tarafımıza bildirilmiştir.

ii. Söz konusu kişiler Sava tarafından iş akitlerine son verilmesi üzerine TİAK projesinde kullanılan bir kısım anket ve denek listelerini ellerinde bulunduklarını Sava'ya ve tarafımıza bildirmişler, Sava'dan alacaklarını tahsil edebilmek amacıyla 2012 yılı Şubat ayı başında Sava ve şirketimizle irtibat kurmaya başlamışlardır.

iii. Bu olay ortaya çıkar çıkmaz şirketimizce Tolga Yüksel ve Mine Sarıkaya'nın elinde bulundurduğu iddia edilen anket ve denekler de dahil olmak üzere, Sava tarafından yapılan tüm anketler 15.02.2012 tarihinde iptal edilmiş, TİAK projesinden çıkarılmıştır. Yukarıda belirtildiği üzere TİAK, tarafımızca 20.02.2012 tarihli TİAK toplantısında bilgilendirilmiş ve bu durum toplantı kayıtlarına geçmiştir.

iv. Yukarıda açıklanan olaylar nedeniyle şirketimiz Sava ile arasındaki veri tabanı araştırmasına bu tarih itibariyle son vermiş ve Sava'ya bu proje kapsamında başka herhangi bir iş vermemiştir. Şirketimiz iptal edilen anketlerin yenilemesini proje kapsamındaki diğer bir taşeron firma ile yapmaya başlamıştır.

v. Buna rağmen bu olayın projeye zarar vermemesi amacıyla süreç şirketimiz ve Sava tarafından yönetilmeye devam edilmiştir.

vi. Bu süreç yönetimi çerçevesinde sadece haberde adı geçen kişilere değil, Sava şirketinin, şirketimiz projelerinde çalışmış tüm çalışanlarına özlük haklarından kaynaklanan alacaklarının Sava tarafından ödenmesi sağlanmış, Sava'nın çalışanlarına bu kapsamda ödeme yapmasına şirketimiz nezaret etmiştir.

e) Bu tür münferit olayların saha araştırmasına konu projelerde rastlanması bilindiği üzere muhtemeldir. Ancak yukarıda da detaylı bir şekilde açıklandığı üzere şirketimiz, karşısına çıkan riskleri zamanında elimine etmiş, denek ve anket havuzunun herhangi bir şekilde bozulmamasını sağlamıştır.

f) Bu nedenle iş bu yazı konusu gazetelerde çıkan haberlerin asılsız, yanıltıcı ve yanlı olduğu aşikardır. Şirketimizin çalışmakta olduğu denek ve anket havuzu herhangi bir dış etkiye maruz kalmamış ve tamamen bilimsel yöntemlerle oluşturulmuştur.

Saygılarımızla,

Gülen Atakbek Guigaz